UALS

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات 1400 ندارند

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند. روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت:با اینکه هنوز عمری از مجلس یازدهم نگذشته است، مدافعان …

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند

با اینکه هنوز عمری از مجلس یازدهم نگذشته است، مدافعان آن ‌که جملگی از اصولگرایان هستند، این مجلس را بهترین، جوان‌ترین و انقلابی‌ترین مجلس قلمداد …

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: با اینکه هنوز عمری از مجلس یازدهم نگذشته است، مدافعان آن که جملگی از اصولگرایان هستند، این مجلس را بهترین، جوان ترین و انقلابی …

انتخابات ۱۴۰۰؛ کارزاری برای جناح‌های سیاسی – ایرنا

اصولگرایان در ۱۴۰۰ شانسی ندارند. روزنامه شرق در گزارشی آورده است: عیان است که اصلاح‌طلبان هنوز استراتژی روشنی برای ریاست‌جمهوری ندارند و گویا …

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات 1400 ندارند …

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات 1400 ندارند. اصولگرایان هرگز طعم مردم را نچشیده اند. مردم طعم سیاست اند و سیاست بدون مردم طعم ندارد …

اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ شانسی ندارند – برترین ها

روزنامه شرق: با اینکه هنوز عمری از مجلس یازدهم نگذشته است، مدافعان آن ‌که … طعم مردم است؛ وگرنه اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات 1400 ندارند.

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات 1400 … – …

روزنامه شرق: اصولگرایان هیچ شانسی در انتخابات 1400 ندارند. به‌کارگیری پسوند «ترین» مستلزم مقایسه است و مقایسه باید در عمل و با معیارهای …
فروشگاه مارکت سنتر