UALS

بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی لازم‌الاجرا شد – تابناک – …

وی ادامه داد: در همین زمره، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که سالیان متمادی اجرا نشده بود، عملیاتی و اجرایی شد. قانون جرم سیاسی هم در زمره …

جزئیات بخشنامه رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم …

جزئیات بخشنامه رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی … به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گفت: این بخشنامه از همین امروز لازم‌الاجرا است؛ … قانون جرم سیاسی و بخشنامه اخیرالصدور ریاست قوه‌قضائیه برخوردار خواهند شد.

بخشنامه جرم سیاسی از همین امروز لازم الاجرا است – دولت بهار | …

بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی لازم الاجرا شد … همچنین تصریح شده است که دادسراها و دادگاه ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم …
فروشگاه مارکت سنتر