UALS

کسب مقام سوم توسط دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

کسب مقام سوم دومین جشنواره رویش دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای از …

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان سمنان از کسب مقام سوم در دومین جشنواره رویش دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای توسط دانشجوی سمنان خبر داد. کسب مقام …

کسب مقام سوم دومین جشنواره رویش دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای از …

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان از کسب مقام سوم در دومین جشنواره رویش دانشگاه های فنی و حرفه ای توسط دانشجوی سمنان خبر داد.

کسب مقام سوم توسط دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای استان …

پویشگر: خبرپو.

کسب مقام سوم دومین جشنواره رویش دانشگاه های فنی و حرفه ای …

دانشجوی فنی وحرفه ای استان سمنان برگزیده جشنواره رویش شدند … اختراع مچ بند کاهنده تب توسط دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای … سمنان در دومین جشنواره رویش دانشگاه فنی و حرفه ای، در بخش عکاسی، مقام سوم کشور را کسب کرد.

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر