UALS

پلیس به متقاضیان ثبت‌نام خودرو هشدار داد

پلیس به متقاضیان ثبت‌نام خودرو هشدار داد – فرارو

جانشین رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: اغلب افراد سالمند و اشخاص کم سواد مورد توجه کلاهبرداران قرار دارند، لذا از تمام شهروندان …

پلیس به متقاضیان ثبت‌نام خودرو هشدار داد

جانشین رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: اغلب افراد سالمند و اشخاص کم سواد مورد توجه کلاهبرداران قرار دارند، لذا از تمام شهروندان …

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر