UALS

پلمب ۳۳ قهوه خانه متخلف در پایتخت

پلمب ۳۳ قهوه خانه متخلف در پایتخت – ایرنا

… طرح بازدید از واحد های صنفی عرضه کننده قلیان در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: در این طرح از ۵۳۱ واحد صنفی بازدید و ۳۳ قهوه خانه متخلف پلمب شد.

پلمب ۳۳ قهوه‌خانه متخلف در پایتخت – خبرآنلاین

مهر نوشت: معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت، گفت: در این طرح از ۵۳۱ واحد صنفی بازدید و ۳۳ قهوه خانه متخلف پلمب شد.

پلمب ۳۳ قهوه خانه متخلف در پایتخت – انتخاب

… طرح بازدید از واحد های صنفی عرضه کننده قلیان در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: در این طرح از ۵۳۱ واحد صنفی بازدید و ۳۳ قهوه خانه متخلف پلمب شد.

پلمب ۳۳ قهوه خانه متخلف در پایتخت – خبرگزاری دانشجو

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت، گفت: در این طرح از ۵۳۱ واحد صنفی بازدید و ۳۳ قهوه خانه متخلف پلمب شد. به گزارش گروه اجتماعی …

​پلمب ۳۳ قهوه‌خانه متخلف در پایتخت – اقتصاد نیوز

اقتصاد نیوز: معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت، گفت: در این طرح از ۵۳۱ واحد صنفی بازدید و ۳۳ قهوه خانه متخلف پلمب شد.

پلمب 33 قهوه خانه متخلف در پایتخت – پلیس

معاون نظارت بر اماکن عمومي پلیس امنیت پايتخت از اجراي دومین مرحله طرح بازديد از …

33 قهوه خانه متخلف در پایتخت پلمپ شد | معاون نظارت بر اماکن …

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت، گفت: در این طرح از 531 واحد صنفی بازدید و 33 قهوه خانه متخلف پلمب شد.

پلمب ۳۳ قهوه خانه متخلف در پایتخت · پایگاه خبری تریبون …

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این طرح که در روز گذشته هفدهم خرداد ماه اجرا شد از ۵۳۱ قهوه خانه و سفره خانه بازدید و به ۱۹۱ متصدی واحدهای صنفی تذکر و …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر