UALS

پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به کشور بازگشت

تصاویری از بازگشت پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به کشور

مجید طاهری که از ۱۶ ماه قبل به اتهام واهی نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در آمریکا زندانی بود، چند روز پیش با «مایکل وایت» شهروند …

تصاویر | پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به کشور بازگشت …

مجید طاهری، پزشک ایرانی که به اتهام واهی نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، در آمریکا زندانی شده بود، بامداد دوشنبه (۱۹ خرداد) وارد کشورمان شد.

بازگشت پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به کشور – ایسنا

مجید طاهری که از ۱۶ ماه قبل به اتهام واهی نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در آمریکا زندانی بود، چند روز پیش با «مایکل وایت» شهروند …

ببینید | بازگشت پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به کشور

مجید طاهری که از ۱۶ ماه قبل به اتهام واهی نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در آمریکا زندانی بود، چند روز پیش با «مایکل وایت» شهروند …

بازگشت مجید طاهری پزشک ایرانی آزاد شده از آمریکا

مجید طاهری پزشک ایرانی ساکن آمریکا که به اتهام دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در این کشور در بازداشت بود، بامداد امروز دوشنبه ۱۹ خرداد به کشور بازگشت. … طاهری به مدت ۱۶ ماه در آمریکا زندانی بود و در نهایت دادگاه پرونده وی را …

پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به میهن بازگشت – کیهان

پزشک ایرانی ساکن آمریکا که به اتهام دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در … شد، با استقبال جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران به کشور بازگشت.

مجید طاهری پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به کشور بازگشت – الف

مجید طاهری پزشک ایرانی ساکن آمریکا که به اتهام دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در بازداشت بود و با مایکل وایت تبعه آمریکایی مبادله شد، با …

پزشک ایرانی زندانی در آمریکا، به کشور بازگشت – عصرایران

“مجید طاهری”، پزشک ایرانی که به اتهام واهی نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، در آمریکا زندانی شده بود، بامداد دوشنبه(۱۹ خرداد) وارد کشورمان …

پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به ایران بازگشت – ستاد حقوق بشر

مجید طاهری که توسط رژیم آمریکا به اتهامات واهی زندانی شده بود بامداد امروز با استقبال معاون وزیر امور خارجه، به کشور بازگشت.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر