UALS

پرسشنامه نگرش دانشجویان به يادگيري الكترونيكي

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی – ارشد سرا

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری …

بررسي نگرش استادان و دانشجويان به يادگيري الكترونيكي …

بررسي نگرش استادان و دانشجويان به يادگيري الكترونيكي: پيمايشي در دانشگاه … بر اين اساس، 95 پرسشنامه براي استادان و 161 پرسشنامه براي دانشجويان ارسال شد.

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی – ایران …

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی دارای4مولفه يادگيري الكترونيكي به عنوان محيط يادگيري مستقل؛ به عنوان يك محيط يادگيري مؤثر؛ به عنوان …

پرسشنامه استاندارد نگرش دانشجویان به یادگیری …

روایی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی – مادسیج

دریافت پکیج پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی. (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی …

بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

چکیده. بر این اساس، 95 پرسشنامه برای استادان و 161 پرسشنامه برای دانشجویان ارسال شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که استادان نگرش مثبتی به یادگیری …

بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی …

بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در … بر این اساس، 95 پرسشنامه برای استادان و 161 پرسشنامه برای دانشجویان ارسال شد.

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی – دانش …

پرسشنامه استاندارد نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی متشکل از ۱۵سوال و دارای چهار مولفه اصلی می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای …

نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور گیالن به یادگیری و آموزش …

در این پژوهش نگرش دانشجویان. دانشگاه پیام نور گیالن به یادگیري الکترونیکی را از طریق پرسشنامة نگرش یادگیري الکترونیکی میر علی. سیدتقوي). 1841.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر