UALS

پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی

ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی …

پرسشنامه. های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، خودکارآمدی،. خالقیت و هوش هیجانی را … از راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی کرمی – قطره

روانشناسی و علوم تربیتی تفسیر پرسشنامه راهبردهای یادگیری پرسشنامه راهبردهای یادگیری توسط کرمی (1381) س.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی کرمی …

پرسشنامه راهبردهاي يادگيري توسط كرمي (1381) ساخته شد كه راهبردهاي شناختي و … شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی کرمی.

رابطه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با موفقیت …

لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با … (88 نفر) انتخاب شدند داده‌ها توسط پرسشنامه راهبردهای یادگیری MSLQ پینتریچ …

پرسشنامه راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی) کرمی …

راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی): راهبردهای شناختی آن دسته از راهبردهای يادگيری را گويند كه فرد براي پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار …

رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت …

اهداف : در مورد راهبردهای یادگیری به‌طور کلی بر دو نوع راهبرد شناختی و راهبرد فراشناختی … طرفداران و منتقدان راهبردهای فراشناختی در زمینه توانایی این مفهوم در پیش‌بینی … ابزار اندازهگیری، پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری بود که پس از تایید پایایی و …

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ) – ایران مشاور

این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده مقیاس …

پرسشنامه راهبردهاي يادگيري (شناختی و فراشناختی)كرمي …

پرسشنامه راهبردهاي يادگيري توسط كرمي (۱۳۸۱) ساخته شد كه راهبردهاي شناختي و فراشناختي را مي‌سنجد. اين پرسشنامه از ۸۶ ماده تشكيل شده كه ۴۹ ماده آن …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر