UALS

واکنش کوبا به تحریم‌ های آمریکا علیه سوریه

واکنش کوبا به تحریم‌ های آمریکا علیه سوریه – روزنامه دنیای …

کوبا اقدامات اجباری آمریکا علیه سوریه از جمله قانون موسوم به “سزار” را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را نقض جدی کنوانسیون سازمان ملل دانست.

سوریه – روزنامه دنیای اقتصاد

واکنش کوبا به تحریم‌ های آمریکا علیه سوریه. ايسنا: کوبا اقدامات اجباری آمریکا علیه سوریه از جمله قانون موسوم به “سزار” را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را نقض جدی …

واکنش کوبا به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه – …

وزیر خارجه کوبا روز شنبه تشدید تحریم‌های آمریکا علیه سوریه تحت قانون «سزار» را محکوم کرد و آن‌را نقض فاحش منوشر سازمان ملل برشمرد.

کوبا تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را محکوم کرد – ایسنا

کوبا اقدامات اجباری آمریکا علیه سوریه از جمله قانون موسوم به “سزار” را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را نقض جدی کنوانسیون سازمان ملل دانست.

واکنش کوبا به تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه – شبکه …

الکوثر : وزیر خارجه کوبا، اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه را نقض فاحش منشور ملل متحد دانست.

واکنش کوبا به تحریم سوریه

الکوثر : وزیر خارجه کوبا، اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه سوریه را نقض …

کوبا تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را محکوم کرد – ایرنا

گروه دوستی پارلمانی کوبا و سوریه، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه سوریه را محکوم کرد. به گزارش بامداد چهارشنبه خبرگزاری پرنسا …

کوبا تحریم های آمریکا علیه سوریه را محکوم کرد | کوبا اقدامات …

کوبا اقدامات اجباری آمریکا علیه سوریه از جمله قانون موسوم به “سزار” را به شدت محکوم کرده و … واکنش کوبا به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه سوریه

واکنش کوبا به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه سوریه | وزیر …

وزیر خارجه کوبا روز شنبه تشدید تحریم های آمریکا علیه سوریه تحت قانون «سزار» را محکوم کرد و آن را نقض فاحش منوشر.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر