UALS

مقاله «الگوریتمهای موازی و کاربردهای آن»

مقاله الگوریتم ژنتیک موازی و کاربردهای آن – سیویلیکا

امروز یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیق و پژوهش، توسعه روش‌های جستجو بر مبنای اصول تکامل طبیعی می‌باشد . در محاسبات تکاملی به صورت انتزاعی از مفاهیم اساسی…

مقاله بررسی کاربرد الگوریتم موازی در صفحات وب – سیویلیکا

الگوریتم های موازی برای پردازش یک برنامه آن را به قسمت های کوچک تقسیم کرده و هر قسمتی را رویپردازنده ای اجرا می کند و در پایان نتیجه را در کنار هم ادغام…

دانلود مقالات ISI الگوریتم‌های موازی: 199 مقاله isi انگلیسی + …

continuum simulator and its preliminary applications.

دانلود مقالات ISI پردازش موازی: 289 مقاله isi انگلیسی + ترجمه …

مقالات الزویر ساینس … در حال حاضر انواع بسیار گوناگونی از رایانه‌های موازی وجود دارند که بر اساس نوع … الگوریتم ژنتیکی موازی روی واحدهای چندگانه ی پردازش گرافیکی تعبیه شده برای …

مقاله ارائه الگوریتم موازی حل مسأله پیدا کردن نزدیک ترین …

الگوریتم جستجوی نزدیک ترین همسایه کاربردهای فراوانی در علوم کامپیوتر دارد. به عنوان مثال در حوزه داده کاوی تکنیک های دسته بندی مؤثر داده ها از حیاتی ت… : تی پی …

ترجمه مقالات درباره الگوریتم موازی – ترجمه فا

دانلود رایگان جدیدترین مقالات الگوریتم موازی Parallel Algorithm به زبان … دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد کمک کننده بیان موضوعات در متد روش الگوریتم موازی …

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد کمک کننده بیان موضوعات در متد …

دانلود پروژه کاربرد کمک کننده بیان موضوعات در متد روش الگوریتم موازی کروسکال به همراه ترجمه فارسی از ژورنال IEEE برای رشته های 222.

بهینه سازی زمان بندی الگوریتم های موازی با استفاده از …

نعمتی خدیجه، رفاهی شیخانی امیرحسین، کردرستمی سهراب. بهینه سازی زمان بندی الگوریتم های موازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن .

بررسی الگوریتم‌های هندسی موازی برای … – دانشگاه یزد

3 اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮازي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺸﺎي ﻣﺤﺪب … اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮدازش ﻣﻮازي، اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ … زﻣﺎن اﺟﺮاي اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 19]اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ [.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر