UALS

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد – خبرآنلاین

مهر نوشت: سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد و دیگر ماموریتی به عنوان سفیر آلمان در ایران نخواهد داشت.

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد – روزنامه …

مهر نوشت: سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد و دیگر ماموریتی به عنوان سفیر آلمان در ایران نخواهد داشت.

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد – آفتاب نیوز

به گزارش دویچه وله، «میکائیل کلور برشتولد»، سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد. گفته شده که برشتولد رئیس …

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد | به گزارش …

به گزارش رکنا، «میکاییل کلور برشتولد»، سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد. گفØ.

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد | سفیر – …

به گزارش دویچه وله، «میکائیل کلور برشتولد»، سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد. گفته شده که برشتولد رئیس …

سفیر آلمان در ایران استعفا داد – سلام نو

به گزارش دویچه وله، «میکائیل کلور برشتولد»، سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد. گفته شده که برشتولد رئیس اداره …

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد – رکنا

رکنا: سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد و دیگر ماموریتی به عنوان سفیر آلمان در ایران نخواهد داشت.

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد

به گزارش دویچه وله، «میکائیل کلور برشتولد»، سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد. گفته شده که برشتولد رئیس …

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد – دنیای …

به گزارش دویچه وله، «میکائیل کلور برشتولد»، سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد. گفته شده که برشتولد رئیس …

سفیر آلمان در ایران زودتر از موعد مقرر استعفا کرد – تی نیوز

مهر نوشت: سفیر آلمان در تهران، پست خود را زودتر از موعد مقرر واگذار خواهد کرد و دیگر ماموریتی به عنوان سفیر آلمان در ایران نخواهد داشت.

برچسب‌ها:,

فروشگاه مارکت سنتر