UALS

راهکارهای مبارزه با فسادهای اخلاقی در فضای مجازی ویژه تدریس

راهکارهای مبارزه با فسادهای اخلاقی در فضای مجازی ویژه تدریس …

آسیبهای اخلاقی در فضای مجازی بسیارند. خانواده ها و افراد جامعه ما ناخواسته و ندانسته درگیر آسیبها و بحرانهایی در فضای مجازی شده اند که تشنه راهکارهای موثر برای برون …

یادداشت‌هایی با موضوع مبارزه با فساد – تالار گفت‌وگوی …

white_check_mark:مبارزه با فساد یک روز، همزیستی با فساد هر روز در نخستین دقایق … های فساد” می خوانیم که در قالب دو دسته راهکار با هدف پیشگیری و افشای فساد به … عموم که فساد را صرفا پدیده ای فردی و حاصل بی اخلاقی و طمع افراد سودجو می دانند؛ … رسانه ای، ارتباطات و تعاملات چه در فضای مجازی در دولت تدبیر و امید در مقایسه با …

قم: آسیب ها و چالش های فضای مجازی با رویکرد امنیت اخلاقی …

بهره برداری صحیح و سودمند از فضای مجازی مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی … و اغراض شخصی و فساد و نیز کینه‌توزی و افزایش نفرت درآیند و پیامدهای اخلاقی … بی شک راهکار برخورد با مشکل مذکور، هرگز یک برخورد فیزیکی نیست، … ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی به ویژه در بین خانواده ها.

ریشه‌یابی فساد اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای مقابله از …

“ریشه یابی و راهکارهای مبارزه با فساد”،‌ “نقش و عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با … به پرونده های مهم مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده فساد ارزی تاکید کردند. … شود، زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از …

راهکارهای صیانت از آسیب‌های فضای مجازی – مشرق نیوز

فضای مجازی عبارت است از فضایی که در آن کلیۀ محتواها و روابط برای ارائۀ خدمات … اخبار ویژه روزنامه‌ها … از سوی دیگر، وجود صفحات ترویج فساد و فحشا، فیلم‌ها و عکس‌های … با اینترنت بین‏المللی از رصدگاه‏های دشمنان عبور می‏کند و هیچ‌چیز از دید … افزوده خواهد شد یا عاملی برای گسترش مفاسد اخلاقی در جامعه شده است؟

فساد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در مباحث فلسفی، الهی یا اخلاقی، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته … در دهه گذشته بسیاری از ممالک جهان سیاست‌ها و روش‌های مؤثری برای مبارزه با فساد … و اینترنت می‌توانند نقشی اساسی در مبارزه با فساد به ویژه در مواردی که مسئولین …

کارکردها و چالش های فضای مجازی در ساحت تربیت دینی و …

تربیتی در کنار آن و بی توجهی به امر تربیت فرزندان، به ویژه تربیت دینی و … باید هر چه سریعتر راهکارهای مهم مقابله با انحرافات احتمالی فضای مجازی و رسانه ای، ارائه … اگر خود کنترلی از سوی فرزندان و نظارت از سوی والدین نباشد امکان فساد و تباهی …

7 راﻫﮑﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اداري و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓـﺴﺎد اداري – بازرسی

ﻧﮑﺘﻪ، ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﻼﻣﺖ اداري و ﻋﻮاﻣـﻞ و راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در. ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ. اداري ﺑـﺎ … ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم اداري و ﺑﺮﺧﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓـﺴﺎد. اداري ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ … ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮي ﻣﺪﯾﺮان … اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎي ﺳﻮء ﻇﻦ و ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ، ﺑـﻪ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، … ﻣـﯽ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ . اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه، ﺑـﻪ ﻋـﺮﯾﺾ و. ﻃﻮﯾﻞ ﺷﺪن. ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ،. ﺑﻪ وﯾـﮋه. در ﺳـﻄﻮح ﻋـﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫـ …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر