UALS

جزئیات افزایش ۵ درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸ هزار تومانی سایر سطوح

جزئیات افزایش ۵ درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸ هزار تومانی …

جزئیات افزایش ۵ درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸ هزار تومانی سایر سطوح. تسنیم نوشت: بر اساس توافق شب گذشته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، …

جزئیات افزایش ۵درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸هزار تومانی …

همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰ تومان اضافه شد. … جزئیات افزایش ۵درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸هزار تومانی سایر سطوح/ …

جزئیات افزایش 5درصدی مزد حداقل بگیران و 78هزار تومانی …

جزئیات افزایش ۵درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸هزار تومانی سایر سطوح/ پرداخت حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیر. بر اساس توافق شب گذشته شرکای …

جزئیات افزایش 5 درصدی مزد حداقل‌بگیران و 78 هزارتومانی …

جزئیات افزایش 5 درصدی مزد حداقل‌بگیران و 78 هزارتومانی سایر سطوح. بر اساس توافق شب گذشته شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، پایه حقوق …

افزایش ۵درصدی مزد حداقل‌بگیران و ۷۸هزارتومانی سایر سطوح

افزایش ۵درصدی مزد حداقل‌بگیران و ۷۸هزارتومانی سایر سطوح … کارگران تصمیم بر آن شد مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

جزئیات افزایش 5 درصدی مزد حداقل بگیران و 78 هزارتومانی …

جزئیات افزایش 5 درصدی مزد حداقل بگیران و 78 هزارتومانی سایر سطوح. بر اساس توافق شب گذشته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران از یک …

اخبار حق مسکن کارگران – تی نیوز

افزایش پایه حقوق کارگران به ۲۶ درصد رسید/ افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به. خبرگزاری … جزئیات افزایش ۵درصدی مزد حداقل بگیران و ۷۸هزار تومانی سایر سطوح.

جدیدترین خبرهای «افزایش 5 درصدی حداقل مزد کارگران» – …

بر اساس …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر