UALS

تحقیق خانواده درمانی

مقالات ISI خانواده درمانی : 80 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

خانواده‌درمانی، نوعی گروه‌درمانی است که در آن، واحد درمانی، هسته خانوادگی است و در جلسات درمانی یک یا چند درمان‌گر با تمام اعضا خانواده(یا بخشی از آن‌ها) سر و کار دارد و هدف از …

مقاله خانواده و خانواده درمانی درروانشناسی و مشاوره – سیویلیکا

امروزه خانواده یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده جوامع بشری می باشد و از آن جایی که فرد در خانواده متولد می شود و رشد و نمو پیدا می کند و شخضیت فرد در آن سا…

: خانواده درمانی – دانشنامه رشد

در خلال سالهای 1980 تا 1989 شیوه‌های تحقیق در خانواده درمانی متداول شد و رهبران جدیدی در خانواده درمانی ظهور کردند که بسیاری از آنان زن بودند. از سال 1990 به بعد رشد …

خانواده درمانی – عصرایران

جنبش خانواده درمانی عمدتا تحت تأثیر نظریه سیستم ها،گسترش درمان روانکاوی به حوزه … در خلال سالهای 1980 تا 1989 شیوه‌های تحقیق در خانواده درمانی متداول شد و رهبران …

اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات …

رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. معصومه …

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎﻧ

ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ. Satir. ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﮐﺎر. : در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن. –. ﭘﺲ. آزﻣﻮن. ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ. ﺑﺎ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋ.

دانلود رایگان ترجمه مقاله خانواده درمانی ساختاری (سال 2001 …

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره خانواده درمانی ساختاری با ترجمه فارسی رایگان به همراه فرمت PDF سال 2001.

اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات …

رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. معصومه …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر