UALS

بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ گروه صنعتی سدید

بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پرتفوی هلدینگ …

مدیرعامل گروه صنعتی سدید از صدور حکم قطعی و بلامنازع توسط دستگاه ‌قضایی درخصوص مالکیت هلدینگ گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد از سهام …

بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ …

مدیر عامل گروه صنعتی سدید از صدور حکم قطعی و بلامنازع توسط دستگاه ‌قضایی در خصوص مالکیت هلدینگ گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد از سهام …

بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی “وسدید”

مدیر عامل گروه صنعتی سدید از صدور حکم قطعی و بلامنازع توسط دستگاه ‌قضایی در خصوص مالکیت هلدینگ گروه صنعتی سدید بر ۳۳ درصد از سهام …

بازگشت 33 درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ …

بازگشت 33 درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ گروه صنعتی سدید. مدیر عامل گروه صنعتی سدید از صدور حکم قطعی و بلامنازع توسط …

بازگشت 33 درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی “وسدید …

مدیر عامل گروه صنعتی سدید از صدور حکم قطعی و بلامنازع توسط … مالکیت هلدینگ گروه صنعتی سدید بر 33 درصد از سهام شرکت فرآب و صدور و …

بازگشت 33 درصد از سهام شرکت فراب به پرتفوی هلدینگ …

وی گفت: در همین راستا هلدینگ گروه صنعتی سدید از دهه ۷۰ درگیر پرونده حقوقی تثبیت مالکیت بر ۳۳ درصد سهام شرکت فراب، یکی از بزرگ ترین …

تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه جهت احقاق حق گروه … – …

مدیر عامل گروه صنعتی سدید ضمن تشکر از ریاست محترم قوه قضاییه جهت … سدید از بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ گروه …

کنسانتره سنگ آهن – شرکت فراوری معدنی اپال کانی پارس …

شرکت اپال کانی پارس (سهامی خاص ) به عنوان هلدینگ معدنی شرکت سرمایه گذاری … بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ گروه صنعتی سدید …

بازگشت ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب به پورتفوی هلدینگ …

پویشگر: خبرپو.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر