UALS

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه9 با ویلچر

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه ۹ با ویلچر – خبرگزاری مهر …

شهردار منطقه ۹، با هدف تامین ایمنی و تردد معلولین، سالمندان و نابینایان با استفاده از ویلچر از نواحی مختلف منطقه بازدید کرد.

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه 9 با ویلچر – قطره

عصر شهروند chr(8212) سید مصطفی موسوی، گفت: منطقه9 موظف به آماده سازی محیطی مناسب و ایمن برای شهروندان به وی.

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه 9 با ویلچر – خبر روز

شهردار منطقه 9، با هدف تامین ایمنی و تردد معلولین، سالمندان و نابینایان با استفاده از ویلچر از نواحی مختلف منطقه بازدید کرد.

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه9 با ویلچر – تهران بهشت

تهران بهشت؛ شهردار منطقه۹ به همراه مدیران شهری در بازدید میدانی مستمری که از محلات منطقه دارند، این بار با استفاده از ویلچر ناحیه یک را با هدف تامین …

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه۹ با ویلچر – تهران بهشت

تهران بهشت؛ شهردار منطقه۹ به همراه مدیران شهری در بازدید میدانی مستمری که از محلات منطقه دارند، این بار با استفاده از ویلچر ناحیه یک را با هدف تامین …

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه ۹ با ویلچر

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه ۹ با ویلچر. شهردار منطقه ۹، با هدف تامین ایمنی و تردد معلولین، سالمندان و نابینایان با استفاده از ویلچر از نواحی …

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه 9 با ویلچر – خبرگزاری مهر | …

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه 9 با ویلچر. شهردار منطقه 9، با هدف تامین ایمنی و تردد معلولین، سالمندان و نابینایان با استفاده از ویلچر از نواحی مختلف منطقه بازدید …

بازدید میدانی مدیران شهری منطقه ۹ با ویلچر – مهر – خبربان

سید مصطفی موسوی، گفت، منطقه9 موظف به آماده سازی محیطی مناسب و ایمن برای شهروندان به ویژه افراد معلول و اقشار آسیب پذیر جامعه است وی افزود، …

مدیران شهری سوار ویلچر شدند – پایگاه خبری نگاه ایرانیان …

در منطقه 9؛. مدیران شهری سوار ویلچر شدند · مدیران شهری سوار ویلچر شدند. شهردار منطقه ۹، با هدف تامین ایمنی و تردد معلولین، سالمندان و نابینایان … به همراه مدیران شهری در بازدید میدانی با استفاده از ویلچر محلات ناحیه یک را رصد کردند.

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر